SYLWIA MACKIEWICZ
SYLWIA MACKIEWICZRadca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Sylwia doradza przy obsłudze procesowej podmiotów z branży sektora bankowego, zajmując się m.in. sprawami dotyczącymi wyłudzeń danych (tzw. phishing) i roszczeń z umów kredytu hipotecznego denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Ponadto, reprezentuje klientów w sporach budowlanych dotyczących m.in.: bezpodstawnie naliczonej kary umownej, bezzasadnego skorzystania z gwarancji przez inwestora, odmowy zapłaty za wykonane prace dodatkowe, a także kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym, które często obejmują aspekt transgraniczny. Posiada doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń i placówkom medycznym, a także w doradztwie na rzecz podmiotów leczniczych oraz jednostek budżetowych. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach i w jednostkach administracji samorządowej.

Ponadto

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego dotyczącą roszczeń uzupełniających i o zwrot nakładów przewidzianych art. 224-230 kodeksu cywilnego, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Kalińskiego. W czasie studiów udzielała porad prawnych jako wolontariuszka w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza. Sylwia jest członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

angielski