MARCELINA GŁOWAAplikantka adwokacka
vCardphone
Przede wszystkim

Marcelina specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych w zakresie spraw odszkodowawczych przeciwko placówkom leczniczym i zakładom ubezpieczeń oraz w zakresie spraw rodzinnych. Pracowała również przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności reprezentowała klientów w sporach sądowych powstałych na tle realizacji kontraktów dotyczących zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W kancelarii zajmuje się obsługą banków, w tym sprawami dotyczącymi roszczeń z umów kredytu hipotecznego denominowanych i indeksowanych w walutach obcych oraz sprawami dotyczącymi wyłudzeń danych (tzw. phishing). Wspiera zespół w postępowaniach dotyczących transgranicznych sporów gospodarczych oraz dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.

Ponadto

Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie kontynuuje studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2022 roku pełni funkcje Redaktora, Koordynatora Działu Etyki oraz Członka Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra’”. Marcelina jest także autorką publikacji, artykułów naukowych w czasopismach prawniczych i monografii, w tym z dziedziny prawa kanonicznego.

Języki:

angielskiniemiecki