MATEUSZ KOTOWICZ
MATEUSZ KOTOWICZWspólnik, Adwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych sporów cywilnych i gospodarczych. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa pracy. Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Pracował na rzecz klientów z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, telekomunikacyjnej i FMCG. W kancelarii Rö uczestniczy w obsłudze sporów około-transakcyjnych (np. dotyczących rozliczenia kosztów niezrealizowanej transakcji nabycia nieruchomości czy odpowiedzialności zawodowej doradców transakcyjnych). Ponadto, reprezentuje klientów w sporach bankowych, w tym obejmujących sprawy kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim, a także w sporach budowlanych (dotyczących m.in.: bezpodstawnie naliczonej kary umownej, bezzasadnego skorzystania z gwarancji przez inwestora, odmowy zapłaty za wykonane prace dodatkowe, a także kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym), które często obejmują aspekt transgraniczny. Zapewnia doradztwo również w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych. Mateusz wspiera zagraniczne firmy ubezpieczeniowe w zakresie zarządzania roszczeniami w Polsce oraz dochodzenia roszczeń regresowych. W ostatnim czasie z sukcesem reprezentował grupę irlandzkich inwestorów w sprawie na tle nadużycia pełnomocnictwa i wyrządzenia znacznej szkody, zarówno w zakresie dochodzenia roszczenia w Polsce, jak i egzekucji korzystnego wyroku w Irlandii.

Ponadto

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień procesowych (m.in. w Polskim Procesie Cywilnym, Palestrze czy Przeglądzie Sądowym). Przed dołączeniem do Rö w 2019 roku zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii. Doświadczenie i wysokie kompetencje w obszarze prawa bankowego i finansowego przyniosły mu uznanie środowiska prawniczego i indywidualną rekomendację w 20. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w tej kategorii.

Języki:

angielski