Rö Orange solves disputes
MATEUSZ KOTOWICZ
MATEUSZ KOTOWICZAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych sporów cywilnych i gospodarczych. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa pracy. Pracował na rzecz klientów z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, telekomunikacyjnej i FMCG. Brał udział w precedensowym postępowaniu dotyczącym naruszenia dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej, gdy osoba bliska doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W kancelarii Rö specjalizuje się przede wszystkim w sporach budowlanych. Wspiera także zagraniczne firmy ubezpieczeniowe w zakresie zarządzania roszczeniami w Polsce.

Ponadto

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień procesowych (m.in. w Polskim Procesie Cywilnym, Palestrze czy Przeglądzie Sądowym). Przed dołączeniem do Rö w 2019 roku zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii.

Języki:

angielski