rocognition

RöCognition umożliwia pozyskanie wiedzy o możliwych motywacjach i celach stron sporu. Dzięki temu zapewniamy klientowi narzędzia do skutecznego zarządzania ryzykiem sporu oraz doboru adekwatnych środków i rozwiązań w procesie podejmowania decyzji.

To autorska usługa Rö, którą realizujemy we współpracy z doświadczonymi psychologami, praktykami, a jednocześnie wykładowcami akademickimi. W ramach RöCognition, na podstawie analizy wypowiedzi, pism procesowych, przebiegu sprawy oraz rozmów z klientami, interdyscyplinarny zespół prawników i psychologów przygotowuje możliwe scenariusze rozwoju sporu oraz odpowiednio dobraną, „szytą na miarę” odbiorców argumentację. W efekcie klient otrzymuje pogłębioną analizę potencjału korzyści i ryzyka związanego ze sporem.

Projekt został nagrodzony w 2018 roku za innowacyjność w Rankingu Kancelarii Prawnych Dziennika Rzeczpospolita.