JAKUB NOWACKI-WIKTOR
JAKUB NOWACKI-WIKTORAplikant radcowski
vCardphone
Przede wszystkim

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, między innymi w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Pracował przy sądowych sporach gospodarczych oraz międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Brał udział w obsłudze klientów z branży energetycznej, budowlanej i bankowej, w tym w procesach dotyczącymi roszczeń z umów kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych.

Ponadto

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również studia LLM na kierunku International Trade and Investment Law na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie obronił pracę dyplomową z arbitrażu inwestycyjnego. Wiedzę z zakresu prawa obcego, w szczególności common law, zdobywał w trakcie nauki w British Law Centre prowadzonym we współpracy z Cambridge University oraz Center for American Law Studies we współpracy z Georgia State University oraz Emory University School of Law, a także kursu dyplomowego organizowanego przez Polish Research Center for Law and Economy of China przy Uniwersytecie Warszawskim. Do zespołu Rö dołączył w lipcu 2022 r., wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywając w kilku warszawskich kancelariach. Odbywa aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

angielski