SYLWIA ZIELEZIŃSKA
SYLWIA ZIELEZIŃSKAWspólniczka, Radca Prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, budowlanym, cywilnym, administracyjnym i zamówień publicznych, koncentrując się na wieloaspektowym doradztwie w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych (w tym kontraktów opartych na warunkach FIDIC). Przez ponad 14 lat pracowała w czołowej polskiej spółce budowlanej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie doradzała we wszystkich strategicznych obszarach działalności spółki, przez ostatnie lata zajmując stanowisko Head of Legal. Pracowała między innymi przy wielowątkowych postępowaniach sądowych o zapłatę poprzedzonych odstąpieniem od umowy o roboty budowlane, w tym dofinansowanej w ramach funduszy europejskich, a także przy prowadzeniu sporów budowlanych o podwyższenie wynagrodzenia, zmianę umowy, jej unieważnienie (w oparciu o klauzulę rebus sic stantibus lub podwyższenie ryczałtu). W ciągu swojej praktyki doprowadziła do wielu ugód pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (w tym publicznym, m. in. GDDKiA). Obsługiwała też realizację projektów inwestycyjnych, opracowując i weryfikując projekty umów oraz przygotowując opinie i analizy prawne dla sektora produkcyjnego, finansowego i nieruchomości. Doradza w aspektach związanych z prawem zamówień publicznych, na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W swojej praktyce odpowiadała również za obszar nadzoru korporacyjnego i compliance, obejmujący bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, w tym wdrożenie GDPR.

Ponadto

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską traktującą o współczesnych transformacjach państwa w kulturze prawnej Zachodu. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe LL.M. in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Sylwia jest prawnikiem zorientowanym na biznes i ludzi, a jednymi z jej największych atutów są wysokie kompetencje negocjacyjne i interpersonalne. Jej profesjonalizm i skuteczność w rozstrzyganiu sporów znajdują swoje odzwierciedlenie w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych, m.in. The Legal 500 i Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita. Ten ostatni przyniósł jej w 2022 roku rekomendację indywidualną w specjalizacji Mediacje i arbitraż oraz Prawo zamówień publicznych.

Języki:

angielski