DR DOROTA WIŚNIEWSKA-JUSZCZAK
DR DOROTA WIŚNIEWSKA-JUSZCZAKKonsultant RöCognition, psycholog
vCardphone
Przede wszystkim

Psycholog w projekcie RöCognition. Specjalizuje się w tematyce władzy w relacjach, efektów jej sprawowania i podlegania, a także w tematyce przywództwa i wywierania wpływu. Zajmuje się również tematyką współpracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozycji lidera w organizacji. Wspiera zespół prawników Rö w doborze argumentacji w pismach procesowych, identyfikując tor argumentacji stosowany przez stronę przeciwną. W ostatnim czasie, wykorzystując wiedzę naukową dotyczącą sposobów rozwiązywania konfliktów i analizując perspektywę drugiej strony, pomogła doprowadzić do mediacji i wypracować polubowne rozwiązanie sporu o wartości kilkunastu milionów złotych.

Ponadto

Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Społecznej USWPS, a także trenerem i konsultantem w Delta Training. Jako dyplomowany coach i certyfikowany terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wspiera rozwój kadry zarządzającej i średniej kadry kierowniczej. Popularyzuje wiedzę z psychologii społecznej na łamach Polityki, Gazety Wyborczej, portali Onet i WP. Jest także autorką publikacji naukowych angielsko i polskojęzycznych z obszaru psychologii społecznej, funkcjonowania grup, kierowania zespołami oraz kapitału społecznego zespołów i organizacji. Wykłada na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jest kierownikiem studiów podyplomowych Creative Leadership. Uczy jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu oraz Kursu Psychologii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii.

Języki:

angielski