DR HAB. MARTA LITWIŃSKA-WERNER
DR HAB. MARTA LITWIŃSKA-WERNERDoradca, Radca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowych umowach handlowych, zabezpieczeniach wierzytelności (gwarancja bankowa, powiernictwo), papierach wartościowych, prywatyzacji. Doradza z powodzeniem zarówno w kształtowaniu treści klauzul umownych (np. warranties and representations) i bieżących zagadnieniach korporacyjnych (np. zarządzanie, nadzór i kontrola, odpowiedzialność kadry menedżerskiej, corporate governance, emisje papierów wartościowych, squeeze out), jak i w prowadzeniu skomplikowanych sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym (sądy państwowe i arbitraż handlowy). Reprezentuje Volkswagen AG w precedensowym postępowaniu grupowym z powództwa użytkowników samochodów z silnikiem EA189 przeciw Volkswagen AG.

Ponadto

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Karierę naukową rozpoczęła bezpośrednio po studiach na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracuje w Katedrze Prawa Handlowego na tym wydziale. Prowadzi zajęcia z prawa handlowego dla studentów IV i V roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, wykłada w Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni i na Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi również zajęcia z aplikantami radcowskimi. Jest częstym prelegentem na szkoleniach dla praktyków, w tym także dla kadry menedżerskiej. Opublikowała ponad 100 prac z zakresu prawa handlowego, w tym m.in. Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych. Dwukrotnie była stypendystką Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu. Szeroko pojętą praktykę prawniczą prowadzi od kilkunastu lat. Przed dołączeniem do zespołu Rö Marta Litwińska-Werner prowadziła indywidualną praktykę, a następnie przez kilka lat była doradcą w dziale korporacyjnym i prawa pracy jednej z największych polskich firm prawniczych. Z kancelarią Rö współpracuje jako doradca od 2014 roku. The Legal 500 rekomenduje profesor Litwińską-Werner w dziedzinie rozwiązywania sporów. W 20 edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita otrzymała rekomendację indywidualną w specjalizacji Prawo spółek i Prawo handlowe.

Języki:

angielskiniemiecki