Rö Orange solves disputes
JAKUB ADAMSKI
JAKUB ADAMSKIRadca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Zajmuje się postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego i handlowego. W kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą międzynarodowych klientów z branży nieruchomości i motoryzacyjnej. Pracuje m.in. przy sporach dotyczących umowy najmu lokali biurowych oraz przy postępowaniach z powództwa grupowego przeciwko producentowi silników. Interesuje się prawem europejskim, sportowym i nowymi technologiami.

Ponadto

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”. Uczestniczy w międzynarodowych kursach z zakresu arbitrażu i mediacji. Ukończył studia na kierunku European Law LL.M. Leiden Universiteit w Holandii (praca o unijnej kontroli koncentracji platform online) oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca prawnoporównawcza na temat odpowiedzialności dostawców usług online). Ukończył British Law Centre prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Cambridge University. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czasie studiów zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Z kancelarią Rö związany jest od 2017 roku.

Języki:

angielskihiszpański