DR JOANNA ULATOWSKA
DR JOANNA ULATOWSKAKonsultant RöCognition, psycholog
vCardphone
Przede wszystkim

Psycholog w projekcie RöCognition. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką kłamstwa i jego wykrywania oraz pamięcią świadków. Wspiera uczestników procesu poprzez wskazywanie technik poznawczych, jak również tych redukujących stres związany z udziałem w czynnościach procesowych. Współpracowała też z zespołem prawników Rö przy doborze argumentacji w pismach procesowych, identyfikując tor argumentacji stosowany przez stronę przeciwną. Ponadto, wykorzystując wiedzę naukową dotyczącą sposobów rozwiązywania konfliktów i analizując perspektywę drugiej strony, pomogła doprowadzić do mediacji i wypracować polubowne rozwiązanie sporu o wartości kilkunastu milionów złotych.

Ponadto

Szkoli prawników w zakresie metod wykrywania kłamstwa. Jest autorką licznych tekstów naukowych, publikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Popularyzuje naukę, m.in. pisząc artykuły popularnonaukowe w Polityce i Gazecie Wyborczej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała również jako visiting scholar na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wisconsin i kierowała projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym zniekształceń pamięci świadków. Współpracuje z naukowcami z USA i Wielkiej Brytanii. Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w zakresie psychologii na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Języki:

angielski