Działalność społeczna jest dla nas ważna. Angażujemy się w projekty zapewniające realne wsparcie potrzebującym, śmiałe i związane z wyznawanymi przez nas wartościami. Wspieramy też przedsięwzięcia kulturalne i inicjatywy, które inspirują i poruszają.

RöToTeż mecenas sztuki: Od lat jesteśmy patronem Polskich Nagród Filmowych „Orły”, zwanych „polskimi Oscarami”. W 2018 roku wsparliśmy udział Piotra Uklańskiego w wystawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018” w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 2016 roku sponsorowaliśmy wystawę prac Stanisława Gałka i tatrzańskich pejzażystów jego czasów, organizowaną przez Muzeum Tatrzańskie w Galerii Sztuki XX wieku w Zakopanem (zbiory Leszka Radwana i Piotra Radwan-Röhrenschefa oraz Witolda Huculaka).

RöToTeż praca pro bono: Przyłączyliśmy się do międzynarodowej inicjatywy United for Ukraine, w ramach której udzielamy porad pro bono obywatelom Ukrainy w sprawach dotyczących polskiego prawa. Stale wspieramy Fundację BrainGreen w bieżących zagadnieniach prawnych i doradzamy pro bono jej podopiecznym. Fundacji Dobry Grunt doradzaliśmy m.in. w prawnych aspektach organizacji wystawy „Samuel Willenberg Bohater Dwóch Narodów” w budynku sejmu RP. Pomagaliśmy założyć Fundację Voices from Ukraine.

RöToTeż pomoc obywatelom Ukrainy: Szczególne znaczenie ma dla nas wsparcie dla Ukrainy, ponieważ od lat współpracujemy z firmami i instytucjami zza wschodniej granicy Polski. Dziś uwagę koncentrujemy na niesieniu pomocy humanitarnej i prawnej ukraińskim uchodźcom. Działania te wspiera i koordynuje pochodząca z Kijowa Marina Skarbek-Kozietulska. Aktywnie wspieramy Fundację BrainGreen, która organizuje kursy języka polskiego dla ukraińskich uchodźców w Polsce, a także realizuje programy ich aktywizacji zawodowej i pomocy psychologicznej.

RöToTeż działalność charytatywna: Corocznie budżet przeznaczony na kartki świąteczne przekazujemy na cele charytatywne. Wspierają nas w tym zaprzyjaźnieni artyści udostępniający projekty kartek świątecznych, które wysyłamy w formie elektronicznej. Rö od lat wspiera Fundację Między Niebem a Ziemią, biorąc udział w corocznych akcjach charytatywnych i kończących je aukcjach finałowych. Katarzyna Petruczenko od 2014 roku działa aktywnie przy Fundacji uczestnicząc w organizowanych przez nią projektach. W ramach współpracy z Fundacją Braingreen uczestniczyliśmy w uruchomieniu punktu co-workingowego w centrum Warszawy, gdzie osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą podjąć pracę zdalną. Regularnie bierzemy udział w biznesowych biegach charytatywnych.

RöToTeż ekologia: Dołączyliśmy do ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, międzynarodowej organizacji non-profit, by wspólnie tworzyć skuteczne prawo środowiskowe, dbać o jego właściwe stosowanie oraz kształtować odpowiedzialność społeczną wobec środowiska. W 2021 w ramach działalności pro bono reprezentowaliśmy ClientEarth w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach mających na celu zaprzestanie stosowania nazwy „ekogroszek” jako wprowadzającej w błąd. Jesteśmy firmą pracującą „paperless”. W 2018 roku wsparliśmy projekt narciarstwo wolności – promujący także ekologiczną turystykę. Współpracujemy z Fundacją BrainGreen, która realizuje projekty edukacyjne związane z ochroną środowiska, zwłaszcza zagospodarowaniem odpadów, recyklingiem i
ograniczeniem zużycia plastiku.