Rö Orange solves disputes
KATARZYNA PETRUCZENKO
KATARZYNA PETRUCZENKOWspólniczka zarządzająca, Radca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Prowadzi postępowania dotyczące transgranicznych sporów gospodarczych oraz doradza przy strategicznych projektach infrastrukturalnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc w kraju oraz za granicą. Jej doradztwo cenią sobie m.in. przedsiębiorcy z branży budowlanej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa spółek i prawa pracy. W ostatnich latach wypracowała unikalne na polskim rynku doświadczenie w obsłudze klientów z Dalekiego Wschodu (Chiny, Korea Południowa). Jako doradca zagranicznych firm ubezpieczeniowych, wspierała zarządzanie roszczeniami w Polsce na kwotę ponad 1,03 mld PLN. Reprezentowała Volkswagen AG w precedensowym postępowaniu grupowym, w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy użytkowników samochodów z silnikiem EA189 przeciw Volkswagen AG z uwagi na brak jurysdykcji. Doradza międzynarodowej korporacji specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach dla branży medycznej, farmaceutycznej i technologicznej przy projektach realizowanych w Polsce, w tym w sporach dotyczących realizowanych inwestycji.

Ponadto

Jest autorką licznych publikacji i artykułów, w tym także zagranicznych, dotyczących zagadnień procesowych i arbitrażowych, m.in. raportów Global Arbitration Review na temat rozwiązywania sporów i arbitrażu w Polsce, oraz opracowań z zakresu prawa konkurencji, upadłościowego i bankowego. Praktykuje od 2005 roku. Przed utworzeniem Rö Katarzyna Petruczenko była członkiem zespołu jednej z największych polskich firm prawniczych, a wcześniej prawnikiem w wiodącej amerykańskiej kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Legal 500 EMEA 2017 i 2018 rekomenduje Katarzynę w dziedzinie rozwiązywania sporów za „jasne i wnikliwe” porady. Wskazuje także na jej doświadczenie w transgranicznych sporach gospodarczych.

Języki:

angielskifrancuski