Doradzamy jak stworzyć i wdrożyć procedury działań i nadzoru, aby zapobiec naruszeniom lub stratom biznesowym związanym z zieloną transformacją. Reprezentujemy interesy także tych, którzy potrzebują więcej czasu na jej wdrożenie. Działamy z wyprzedzeniem.

Wspieramy przedsiębiorstwa, akcjonariuszy i instytucje finansowe, których interesy – wartość inwestycji, działalność przedsiębiorstwa, pozycja konkurencyjna – mogą ucierpieć lub ucierpiały na skutek działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji.

Wartość firmy zależy od tego, czy dostosowuje się ono do nowej rzeczywistości klimatycznej i regulacyjnej. Bycie eko to już nie tylko indywidualny wybór. To biznesowa decyzja, która wpływa na przyszłość przedsiębiorstwa, jego wartość w czasie i możliwość efektywnego działania. Instytucje finansowe odmawiają zaangażowania w projekty niespełniające norm emisyjności. Założenia pakietu „Fit for 55” przewidują redukcję emisji do 2030 r. Konsumenci dokonują coraz bardziej świadomych wyborów, kierując się względami ekologicznymi. Regulatorzy i decydenci formułują surowe przepisy dla kolejnych branż – finansowej, transportowej, energetycznej, produkcyjnej, spożywczej czy nieruchomościowej.

Dla tych, którzy nie dostosują się do zielonego nurtu, już wkrótce uzyskanie kredytu, ubezpieczenia czy dobrych warunków współpracy z wieloma kontrahentami, będzie znacznie trudniejsze lub możliwe na mniej korzystnych warunkach. Zaniechanie zarządu danego przedsiębiorstwa uruchomi lawinę negatywnych konsekwencji dla jego otoczenia – akcjonariuszy, finansujących, a także najważniejszych partnerów biznesowych. Jednocześnie wielu uczestników rynku oczekuje obrony ich interesów i zrozumienia, że wdrożenie nowych norm musi być oparte o zrozumienie specyfiki ich biznesu, roli gospodarczej i działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rö w oparciu o wieloletnie doświadczenie stworzyło praktykę Orange solves green. Obejmuje ona:

  • Green Compliance Audit & Advisory – weryfikujemy i doradzamy w zakresie przygotowania i wdrażania polityki przedsiębiorstwa, zmierzającej do dostosowania się do zmniejszonych norm emisji czy innych regulacji ekologicznych. Pomagamy opracować procedury operacyjne pozwalające na zabezpieczanie się przed ryzykiem wynikającym z ESG.
  • Green Litigation – występujemy w sporach opartych związanych z ochroną środowiska.