Rö Orange solves disputes

Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska Sp. k.

ul. Nowogrodzka 11,
00-513 Warszawa

t.: +48 22 266 0 900
f.:+48 22 266 0 901

sekretariat@ro-legal.com
rekrutacja@ro-legal.com

NIP 7010272821
KRS 0000372682
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS