Rö Orange solves disputes

Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k.

ul. Nowogrodzka 11,
00-513 Warszawa

t.: +48 22 266 0 900
f.:+48 22 266 0 901

sekretariat@rohrenschef.pl
rekrutacja@rohrenschef.pl

NIP 7010272821
KRS 0000372682
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS