Rö Orange solves disputes

Rö to kancelaria, która rozwiązuje trudne i wymagające sprawy. Poznaj nas przez nasze doświadczenie.

spory gospodarcze SPORY GOSPODARCZE REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W CAŁEJ
POLSCE. ŁĄCZNA WARTOŚĆ SPORÓW,
KTÓRE PROWADZILIŚMY, PRZEKRACZA
spory korporacyjne SPORY KORPORACYJNE KOPALNIA, DLA KTÓREJ WYGRALIŚMY
SPÓR Z BYŁYM PREZESEM, WYDOBYWA
PONAD 9 MLN TON WĘGLA KAMIENNEGO
ROCZNIE. STANOWI TO 1/7 POLSKIEGO
WYDOBYCIA.
motoryzacja MOTORYZACJA 6,5 TYS. NOWYCH KABRIOLETÓW JEDNEJ
Z MAREK KLASY PREMIUM MUSIAŁO
PRZEJŚĆ NAPRAWĘ POSZYCIA DACHU.
WINIEN BYŁ BŁĄD PRODUKCYJNY TYLNEJ
SZYBY. O PÓŁ ROKU OPÓŹNIŁO TO PREMIERĘ
MODELU. REPREZENTOWALIŚMY PRODUCENTA
DACHU I JEGO UBEZPIECZYCIELA
W ZAKOŃCZONYM POLUBOWNIE
SPORZE Z DOSTAWCĄ SZYB.
6,5 TYS. NOWYCH KABRIOLETÓW JEDNEJ
Z MAREK KLASY PREMIUM MUSIAŁO PRZEJŚĆ
NAPRAWĘ POSZYCIA DACHU. WINIEN BYŁ BŁĄD
PRODUKCYJNY TYLNEJ SZYBY. O PÓŁ ROKU
OPÓŹNIŁO TO PREMIERĘ MODELU.
REPREZENTOWALIŚMY PRODUCENTA DACHU
I JEGO UBEZPIECZYCIELA W ZAKOŃCZONYM
POLUBOWNIE SPORZE Z DOSTAWCĄ SZYB.
zamowienia publiczne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONAD 500 KM AUTOSTRAD WYBUDOWAŁ
WYKONAWCA, KTÓREGO PRÓBOWANO
WYKLUCZYĆ Z PRZETARGU NA PODSTAWIE
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
UZYSKALIŚMY DLA NIEGO PRECEDENSOWE
ORZECZENIE I UMOŻLIWILIŚMY TYM SAMYM
EFEKTYWNY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.
spory kolejowe TRANSPORT KOLEJOWY 293 KM NA GODZINĘ - TO POLSKI REKORD
PRĘDKOŚCI PENDOLINO.
ABY TE POCIĄGI
MOGŁY JEŹDZIĆ PO NASZYCH TORACH,
NIEZBĘDNY BYŁ SZEREG ZMIAN
REGULACYJNYCH. NASZA KANCELARIA
DORADZAŁA W TYM ZAKRESIE PKP IC.
spory budowlane BUDYNEK, KTÓRY WYBUDOWAŁ NASZ KLIENT,
JEST O 4 PIĘTRA NIŻSZY, NIŻ PIERWOTNIE
ZAKŁADANO. PRZYJECIE PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W JEDNEJ Z WARSZAWSKICH DZIELNIC
OGRANICZYŁO BOWIEM JEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNE.
SPORY BUDOWLANE W WYNIKU SKUTECZNIE WYTOCZONEGO
POWÓDZTWA OTRZYMAŁ ON OD MIASTA
REKOMPENSATĘ W WYSOKOŚCI 17 MLN ZŁ.
BUDYNEK, KTÓRY WYBUDOWAŁ NASZ KLIENT,
JEST O 4 PIĘTRA NIŻSZY, NIŻ PIERWOTNIE ZAKŁADANO.
PRZYJECIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W JEDNEJ Z WARSZAWSKICH DZIELNIC OGRANICZYŁO
BOWIEM JEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE.
W WYNIKU SKUTECZNIE WYTOCZONEGO POWÓDZTWA
OTRZYMAŁ ON OD MIASTA REKOMPENSATĘ W WYSOKOŚCI
17 MLN ZŁ.
spory infrastrukturalne PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE PRAWNEJ
PRACOWALIŚMY. BYLIŚMY DORADCAMI
W PROCESACH INWESTYCYJNYCH
I PEŁNOMOCNIKAMI STRON.
SPORY INFRASTRUKTURALNE
spory ip DWA ORŁY, DWA LWY I LICZNE NOMINACJE
ZDOBYŁ FILM "POKŁOSIE", KTÓREGO PRODUCENTA
Z SUKCESEM REPREZENTOWALIŚMY
SPORY IP W SPORZE Z INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ
DOMAGAJĄCĄ SIĘ ZWROTU 3 MLN ZŁ DOTACJI.
DWA ORŁY, DWA LWY I LICZNE NOMINACJE
ZDOBYŁ FILM "POKŁOSIE", KTÓREGO
PRODUCENTA Z SUKCESEM
REPREZENTOWALIŚMY W SPORZE
Z INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ DOMAGAJĄCĄ
SIĘ ZWROTU 3 MLN ZŁ DOTACJI.
spory zbiorowe DO POLSKI TRAFIŁO 149 TYS. SAMOCHODÓW
Z SILNIKIEM DIESLA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE
MOGLI WYSTĄPIĆ Z ROSZCZENIEM
PRZECIWKO PRODUCENTOWI.
SPORY ZBIOROWE SĄD PRZYCHYLIŁ SIĘ DO NASZEJ
ARGUMENTACJI I ODRZUCIŁ POZEW ZBIOROWY.
spory bankowe SPORY BANKOWE 462 ODDZIAŁY MA W POLSCE BANK, KTÓRY
ZOSTAŁ POZWANY O ODSZKODOWANIE
PRZEZ GRUPĘ BYŁYCH PARTNERÓW
PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY BANKU.
JAKO PEŁNOMOCNIK BANKU CHRONIMY
GO PRZED ROSZCZENIAMI.
restrukturyzacje UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA JESTEŚMY PIERWSZĄ KANCELARIĄ,
KTÓRA REPREZENTUJE KLIENTÓW
W PRECEDENSOWYCH POSTĘPOWANIACH
POD RZĄDAMI NOWEGO PRAWA
RESTRUKTURYZACYJNEGO I W PROCESACH
LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTW.
asian desk PRZEKROCZYŁA JUŻ WARTOŚĆ SPORÓW,
KTÓRE PROWADZILIŚMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW Z KOREI POŁUDNIOWEJ I CHIN
ASIAN DESK
arbitraz miedzynarodowy ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY WSPÓŁTWORZYLIŚMY ZESPÓŁ PRAWNIKÓW,
KTÓRY WYPRACOWAŁ SUKCES KLIENTA,
DZIAŁAJĄC RÓWNOLEGLE W KAIRZE,
WARSZAWIE, TEL AWIWIE I PARYŻU.
WYSADZENIE GAZOCIĄGU NA SYNAJU
ROZPOCZĘŁO CIĄG ZDARZEŃ, KTÓRE
SKUTKOWAŁY POSTĘPOWANIEM
ARBITRAŻOWYM O WARTOŚCI SPORU
OK. 900 MLN USD.
WYSADZENIE GAZOCIĄGU NA SYNAJU ROZPOCZĘŁO
CIĄG ZDARZEŃ, KTÓRE SKUTKOWAŁY POSTĘPOWANIEM
ARBITRAŻOWYM O WARTOŚCI SPORU
OK. 900 MLN USD. WSPÓŁTWORZYLIŚMY
ZESPÓŁ PRAWNIKÓW, KTÓRY WYPRACOWAŁ
SUKCES KLIENTA, DZIAŁAJĄC RÓWNOLEGLE
W KAIRZE, WARSZAWIE, TEL AWIWIE I PARYŻU.
spory ubezpieczeniowe SPORY UBEZPIECZENIOWE 1 031 200 000 PLN TO ŁĄCZNA KWOTA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU POLIS D&O
(DIRECTORS&OFFICERS LIABILITY), KTÓRE MONITOROWALIŚMY DLA ZAGRANICZNYCH
UBEZPIECZYCIELI LUB DLA KTÓRYCH WERYFIKOWALIŚMY ZASADNOŚĆ ZGŁOSZONYCH
ROSZCZEŃ. JESTEŚMY STOWARZYSZENI Z KENNEDYS.
1 031 200 000 PLN TO ŁĄCZNA KWOTA ROSZCZEŃ
Z TYTUŁU POLIS D&O (DIRECTORS&OFFICERS
LIABILITY), KTÓRE MONITOROWALIŚMY
DLA ZAGRANICZNYCH UBEZPIECZYCIELI LUB DLA
KTÓRYCH WERYFIKOWALIŚMY ZASADNOŚĆ
ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ.
JESTEŚMY STOWARZYSZENI Z KENNEDYS.
doradztwo regulacyjne DORADZTWO REGULACYJNE DEMERARA TO DAWNA HOLENDERSKA
KOLONIA, W KTÓREJ Z TRZCINY CUKROWEJ
PRODUKOWANO NIERAFINOWANY CUKIER.
DZIŚ TO RODZAJ CUKRÓW BRĄZOWYCH.
DORADZALIŚMY PRODUCENTOWI, KTÓRY
BADAŁ KRYTERIA, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ,
ABY MÓC OKREŚLAĆ PRODUKT TĄ NAZWĄ.
cis desk CIS DESK 1.9 TYSIĘCY TON WYROBÓW PIEKARSKICH
MIESIĘCZNIE PRODUKUJE FABRYKA
NA UKRAINIE,
KTÓREJ DORADZALIŚMY W SPORZE
Z POLSKIM DYSTRYBUTOREM NA GRUNCIE
UMOWY DOSTAWY, ZAKOŃCZONYM
ZAWARCIEM UGODY.
M&A M&A (Mergers & acquisitions) DORADZALIŚMY CZESKIEMU FUNDUSZOWI
W ZŁOŻONEJ I WYMAGAJĄCEJ
NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ
PRAWNYCH TRANSAKCJI,
ZWIĄZANEJ
Z INWESTYCJĄ W SPÓŁKĘ, KTÓRA
WYPOSAŻYŁA W SPRZĘT MEDYCZNY
23 SZPITALE W 8 KRAJACH.
spory kolejowe spory korporacyjne restrukturyzacje spory ubezpieczeniowe spory bankowe spory zbiorowe spory infrastrukturalne, spory autostradowe spory IP prawo zamówień publicznych spory motoryzacyjne doradztwo regulacyjne spory gospodarcze arbitraż międzynarodowy asian desk TRANSPORT KOLEJOWY SPORY KORPORACYJNE SPORY UPADŁOŚĆ I SPORY BANKOWE SPORY ZBIOROWE ARBITRAŻ SPORY GOSPODARCZE SPORY BUDOWLANE DORADZTWO ASIAN DESK MOTORYZACJA ZAMÓWIENIA SPORY IP SPORY RESTRUKTURYZACJA INFRASTRUKTURALNE PUBLICZNE MIĘDZYNARODOWY REGULACYJNE UBEZPIECZENIOWE CIS DESK M&A