DOMINIKA LESZCZYŃSKA-POGODA
DOMINIKA LESZCZYŃSKA-POGODAWspólniczka, Radca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych na wszystkich etapach procesu. Przeprowadziła kilkanaście procesów due diligence przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie umów handlowych, spraw korporacyjnych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Doradzała m.in. spółce notowanej na GPW w procesie restrukturyzacji jej zadłużenia oraz pozyskaniu międzynarodowego inwestora branżowego, międzynarodowej grupie kapitałowej w procesie nabycia polskiej spółki działającej w branży produkcyjno-usługowej, polskiej spółce z branży medycznej w pozyskaniu zagranicznego inwestora, a także aniołowi biznesu w prowadzonych przez niego inwestycjach w polskie spółki technologiczne. Reprezentuje klientów w sporach powstałych na tle transakcji M&A, w tym dotyczących naruszenia oświadczeń i zapewnień, rozliczenia ceny, pokrycia kosztów niezrealizowanej transakcji oraz odpowiedzialności doradców, a także w sporach związanych z inwestycjami w fundusze inwestycyjne. Doradza startupom z branży w IT. Dominika ma również doświadczenie w bieżącym doradztwie z obszaru prawa ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, prawa nowoczesnych technologii oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

Ponadto

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Universität Wien w Wiedniu w ramach rocznej wymiany naukowej. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” organizowane przez Szkołę Główną Handlową. W toku studiów ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu i z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji. W 2015 roku obroniła pracę magisterską o komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce na tle porównawczym, za którą otrzymała Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jej kompetencje w zakresie transakcji M&A zostały docenione w 20 edycji Rankingu dziennika Rzeczpospolita, w którym otrzymała rekomendację indywidualną w specjalizacji Fuzje i przejęcia.

Języki:

angielskiniemiecki