ALEKSANDRA WĘGRZYNOWICZAplikantka radcowska
vCardphone
Przede wszystkim

Aleksandra swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa procesowego (cywilnego, gospodarczego), prawa cywilnego materialnego, ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, w Departamencie Prawa Deliktowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zajmując się obsługą postępowań spornych z udziałem Skarbu Państwa i organów administracji rządowej. Posiada doświadczenie zawodowe: w kompleksowej obsłudze prawnej instytucji kultury; obsłudze prawnej spółek kapitałowych; negocjowaniu umów; prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych; doradztwie prawnym dotyczącym problematyki ochrony własności intelektualnej; wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych; procesach due diligence. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach.

Ponadto

Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w sektorze prywatnym” w Polskiej Akademii Nauk. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI. Obecnie, doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze skupia głównie na badaniu funkcjonalności środków ochrony prawnej. Autorka publikacji naukowych i organizatorka konferencji naukowych. Odbywa aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

angielski rosyjski