Rö Orange solves disputes
MAŁGORZATA ROJEK
MAŁGORZATA ROJEKAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Koncentruje się na doradztwie i prowadzeniu skomplikowanych postępowań gospodarczych i cywilnych. Pracuje przy obsłudze procesowej podmiotów z sektora bankowego, w szczególności w zakresie sporów na tle umów agencyjnych zawartych w ramach outsourcingu bankowego. Ma duże doświadczenie i wiedzę w obszarze skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nierzetelnych dłużników (tzw. skarga pauliańska) oraz w postępowaniach związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, tj. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto, reprezentowała podmioty w postępowaniach dotyczących realizacji wierzytelności z instrumentów finansowych oraz w różnych procesach odszkodowawczych (m.in. o zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu popełnionych błędów medycznych), jak również w postępowaniach grupowych. Reprezentowała także osoby fizyczne i prawne w procesach o ochronę dóbr osobistych.

Ponadto

Małgorzata uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata w 2010 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zespołu Rö dołączyła we wrześniu 2020 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w jednej z warszawskich kancelarii.

Języki:

angielski