MAŁGORZATA ROJEK
MAŁGORZATA ROJEKAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w doradztwie, opracowywaniu taktyki procesowej oraz prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Koncentruje się na obsłudze procesowej podmiotów z sektora bankowego, w tym w szczególności na prowadzeniu sporów dotyczących cyberbezpieczeństwa, związanych z inwestycjami w fundusze inwestycyjne oraz powstałych na tle umów agencyjnych zawartych w ramach outsourcingu bankowego. Ma także bogate doświadczenie i wiedzę w obszarze skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nierzetelnych dłużników (tzw. skarga pauliańska) oraz w postępowaniach związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, tj. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Ponadto, reprezentowała podmioty w wielu postępowaniach dotyczących realizacji wierzytelności z instrumentów finansowych, w procesach odszkodowawczych (m.in. o zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu popełnionych błędów medycznych) oraz w postępowaniach grupowych. Zapewnia doradztwo również w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, w których reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Ponadto

Małgorzata posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata uzyskała w 2010 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zespołu Rö dołączyła we wrześniu 2020 roku. Wcześniej pracowała w jednej z warszawskich kancelarii.

Języki:

angielski