SYLWIA FABISZEWSKA
SYLWIA FABISZEWSKAKierowniczka biura
vCardphone

Jest szefową biura kancelarii Rö. Pracowała jako sekretarka, asystentka, specjalista d/s inwestycji w firmach handlowych i transportowych. Uzyskała absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.