Rö Orange solves disputes
DOMINIKA LESZCZYŃSKA
DOMINIKA LESZCZYŃSKAWspólnik, Radca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych na wszystkich etapach procesu obejmujących zaplanowanie struktury, przygotowanie i wynegocjowanie kompleksowej dokumentacji, a także koordynację transakcji i przeprowadzenie jej zamknięcia. Przeprowadziła kilkanaście procesów due diligence przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie umów handlowych, spraw korporacyjnych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Doradzała m.in. spółce notowanej na GPW w procesie restrukturyzacji jej zadłużenia oraz pozyskaniu międzynarodowego inwestora branżowego, międzynarodowej grupie kapitałowej w procesie nabycia polskiej spółki działającej w branży produkcyjno-usługowej, polskiej spółce z branży medycznej w pozyskaniu zagranicznego inwestora, polskiej grupie kapitałowej z branży call center w procesie pozyskania inwestora, a także funduszowi założonemu przez anioła biznesu w prowadzonych przez niego inwestycjach w polskie spółki technologiczne. Dominika ma również doświadczenie w bieżącym doradztwie z obszaru prawa ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, prawa nowoczesnych technologii oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

Ponadto

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Universität Wien w Wiedniu w ramach rocznej wymiany naukowej. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” organizowane przez Szkołę Główną Handlową. W toku studiów zrealizowała również kurs prawniczego języka niemieckiego oraz ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu i z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji. W 2015 roku obroniła pracę magisterską o komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce na tle porównawczym, napisaną pod kierunkiem Prof. INP PAN dra hab. Pawła Podreckiego, za którą otrzymała Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

angielskiniemiecki