Kolejny krok UE w drodze do AI ACT

Kilka dni temu zakończyły się trójstronne rozmowy przedstawicieli Rady UE, Parlamentu i Komisji w sprawie projektu tzw. AI Act. Uzgodniony projekt rozporządzenia ws. Rozporządzenia o Systemach Sztucznej Inteligencji musi teraz przejść procedurę formalnego przyjęcia przez PE i Radę UE.

Unijne negocjacje doprowadziły do wspólnego stanowiska m.in. w zakresie systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia o dużym wpływie, które zostały uregulowane w bardziej rygorystyczny sposób. W przypadku systemów AI wysokiego ryzyka uzgodniono między innymi obowiązek przygotowania oceny wpływu systemów AI wysokiego ryzyka na prawa podstawowe. Taki obowiązek obejmie m.in. branże bankowości i ubezpieczeń.

Zmieniło się również podejście do biometrycznych systemów identyfikacji w miejscach publicznych przeznaczonych do celów egzekwowania prawa (czyli systemów policyjnych i bezpieczeństwa publicznego) – uzgodniono szereg zabezpieczeń i wyjątków dopuszczalności stosowania takich systemów. Ich stosowanie będzie możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody sądu i jedynie w zakresie ściśle określonej listy przestępstw. Systemy wykorzystywane „na odległość” (np. z zastosowaniem kamer monitoringu miejskiego) będą mogły namierzać jedynie osoby skazane lub podejrzane o popełnienie poważnych przestępstw.

Przedmiotem rozmów była również kwestia wysokości kar, jakie mogą zostać nałożone na podmioty nieprzestrzegające przepisów AI Act. W zależności od rodzaju naruszenia i wielkości przedsiębiorstwa kary będą oscylować w granicach od 35 mln euro lub 7% globalnego obrotu, do 7,5 mln euro lub 1,5% obrotu.

Uzgodniony tekst projektu nie został jeszcze opublikowany. Wprowadzenie zmian do tekstu AI Act zajmie najprawdopodobniej kilka tygodni, dlatego szczegółowe analizy będą możliwe później.