Etyka zawodu adwokata – podsumowanie zmian

W ostatnim roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło istotne pakiety zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Najwięcej zmian wprowadzono w obszarach związanych z cyfryzacją, szeroko rozumianymi mediami oraz wizerunkiem jednostkowych adwokatów i całej adwokatury. Wszystkie one dotyczą zarówno adwokatów, jak i aplikantów adwokackich.

W najnowszym numerze Podkarpackiego Kwartalnika Adwokackiego Marcelina Głowa omawia wprowadzone zmiany, przedstawia wybrane pytania dotyczące aktualnie obowiązującego Kodeksu Etyki wraz z rozstrzygnięciami Komisji Etyki oraz wprowadza w temat dalszych planowanych zmian, skupiających się na etycznych aspektach wykorzystywania nowych technologii.

Cały artykuł dostępny jest na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie (Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki nr 16).