Rö Orange solves disputes
WIKTORIA IGNACZAK
WIKTORIA IGNACZAKAplikantka adwokacka
vCardphone
Przede wszystkim

Pracuje przy obsłudze procesowej podmiotów z branży sektora bankowego, zajmując się m.in. sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem i wyłudzaniem danych (tzw. phishing). Posiada doświadczenie w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku usług finansowych, w tym w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą. Zajmowała się również sprawami odszkodowawczymi przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, jak również sprawami dotyczącymi roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ponadto

Ukończyła Wydział Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2019 roku w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego obroniła pracę magisterską dotyczącą prawnokarnych aspektów prowokacji jako czynności operacyjno-rozpoznawczej policji. W czasie studiów z powodzeniem łączyła pracę w kancelarii oraz działalność w Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymując jednocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Języki:

angielski