Rö Orange solves disputes
TOMASZ BROLSKIRadca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego, w tym procesowego. Opracowuje kompleksowo dokumentację dotyczącą transakcji związanych ze zmianami w strukturze spółek. Specjalizuje się również w negocjowaniu i przygotowywaniu umów, weryfikacji i tworzeniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, obsłudze przedsiębiorców działających w netbiznesie. Prowadził skomplikowane procesy sądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych, w tym na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych czy związanych z roszczeniami odszkodowawczymi. Ponadto reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w zakresie prawa budowlanego.

Ponadto

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską bronił na Wydziale Prawa Handlowego. Ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie, której jest członkiem. We wrześniu 2021 roku ukończył kurs organizowany przez Związek Maklerów i Doradców Inwestycyjnych przygotowujący do egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Języki:

angielski