Rö Orange solves disputes
PIOTR CELIŃSKI
PIOTR CELIŃSKIAPLIKANT ADWOKACKI
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń w ramach egzekucji sądowej. W kancelarii Rö pracuje przy obsłudze sporów z zakresu kontraktów budowlanych oraz inwestycji infrastrukturalnych, jak również postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ponadto

Jest absolwentem Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe. W 2019 r. obronił pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Warcińskiego i poświęconą problematyce ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Obronił również pracę dyplomową na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ze specjalności międzynarodowe prawo handlowe, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Bogusława Lackorońskiego. Współpracuje z think tankami oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Jest autorem licznych publikacji. Aplikant adwokacki od stycznia 2020.

Języki:

angielski