Rö Orange solves disputes
MATEUSZ HYŻY
MATEUSZ HYŻYAplikant adwokacki
vCardphone
Przede wszystkim

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w obsłudze spółek z branży budowlanej, ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej. Posiada doświadczenie w doradztwie przy sporach z umów o roboty budowlane zawartych w trybie zamówień publicznych, w sporach z gwarancji bankowych oraz z umowy ubezpieczenia, a także w precedensowych postępowaniach grupowych. Zajmuje się również obsługą spraw z zakresu własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ponadto

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Institute of Transnational Law and Practice na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle. Przez dwa lata był związany z jedną z najstarszych polskich kancelarii, gdzie zajmował się procesowymi aspektami ochrony własności przemysłowej. Pracował także w czołowej międzynarodowej kancelarii, zdobywając doświadczenie w sprawach o wymiarze transgranicznym. Z kancelarią Rö związany jest od 2018 roku.

Języki:

angielskirosyjski