Rö Orange solves disputes
MAREK OSTROWSKI
MAREK OSTROWSKIWSPÓLNIK, ADWOKAT
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w obsłudze cywilnych postępowań sądowych, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza i reprezentuje interesy klientów w sporach infrastrukturalnych, w których łączna wartość roszczeń przekracza 250 mln PLN, a także w skomplikowanych postępowaniach insolwencyjnych. W 2018 roku doradzał Polimex-Mostostal S.A. i reprezentował go przy zawarciu precedensowej ugody z GDDKiA obejmującej rozliczenie kontraktów dotyczących odcinków autostrady A1, A4 i drogi ekspresowej S69, gdzie wartość wzajemnych roszczeń przekraczała łącznie 1,1 mld PLN. Od 2016 roku reprezentuje Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w postępowaniach z udziałem podmiotów z Grupy Kapitałowej HAWE. W 2018 roku doradzał Alior Bank S.A. w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A. i przy restrukturyzacji „RUCH” S.A. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack i w zarządzaniu procesem restrukturyzacji zobowiązań podmiotów tworzących grupę kapitałową. Reprezentuje także klientów w postępowaniach przygotowawczych i karnych przeciwko osobom, które swoimi działaniami doprowadziły do pokrzywdzenia wierzycieli. W swojej praktyce skutecznie reprezentował interesy klientów w postępowaniu odszkodowawczym związanym ze zmianą warunków zabudowy nieruchomości, w postępowaniach przeciwko Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa związanych z kwestią przyznawania dopłat rolnośrodowiskowych czy w sporach korporacyjnych dotyczących odpowiedzialności solidarnej członka zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej.

Ponadto

Marek Ostrowski specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tematyką umów o roboty budowlane, w szczególności ze skutecznym wykorzystaniem instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, podstawami dochodzenia i terminami przedawnienia roszczeń na gruncie tzw. Specustawy z 28 czerwca 2012 roku czy charakterem gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy. Skupia się również na zagadnieniach dotyczących kompetencji i roli rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z kancelarią Rö związany jest od 2013 roku. W latach 2010-2013 współpracował z inną renomowaną polską kancelarią. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki:

angielski