MAŁGORZATA KENDZIA
MAŁGORZATA KENDZIAAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego i cywilnego. Doradzała krajowym i zagranicznym klientom z branży energetycznej, infrastrukturalnej i transportowej. Świadczy również pomoc prawną w złożonych sporach cywilnych oraz przy realizacji projektów budowlanych opartych na standardach FIDIC. Doradzała w związku z inwestycjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto, reprezentowała Klientów w sporach dotyczących naruszenia majątkowych praw autorskich. Prowadziła bieżące doradztwo w zakresie ochrony praw i zabezpieczenia interesów twórcy. Brała udział w tworzeniu i weryfikowaniu wszelkich umów związanych z przenoszeniem praw autorskich czy umów licencyjnych (m.in. umowy o stworzenie utworu, czy o ustanowienie licencji). Jej ostatnie osiągnięcia obejmują doradztwo na rzecz klienta z branży farmaceutycznej w dwóch sprawach o zapłatę, przy czym wartość sporów wynosiła około 4,5 mln EUR. Doradzała również w sprawach ubezpieczeniowych dla międzynarodowej kancelarii prawnej związanych z postępowaniem karnym przeciwko byłym członkom kierownictwa dużej spółki zarządzającej wierzytelnościami. Jej doświadczenie obejmuje pomoc polskim oddziałom podmiotów międzynarodowych w przetargach publicznych oraz reprezentowanie ich przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Ponadto

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jest także stypendystką International Business and Trade Summer Law Program in Cracow organizowanego przez The Catholic University of America w Washington DC, przy udziale Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Została także wyróżniona nagrodą za najlepiej napisaną pracę z dziedziny „Contract law” ufundowaną przez kancelarię JP Weber Sp. z o.o. we Wrocławiu. Przed dołączeniem do Rö, doświadczenie zdobywała w renomowanych Kancelariach w Warszawie i we Wrocławiu.

Języki:

angielski