Rö Orange solves disputes
MAŁGORZATA KENDZIA
MAŁGORZATA KENDZIAAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego. Doradzała krajowym i zagranicznym klientom z branży energetycznej, infrastrukturalnej i transportowej, także w skomplikowanych procesach cywilnych. W kręgu obsługiwanych podmiotów znajdują się także spółki wykonujące działalność medyczną. Doradzała również polskim filiom międzynarodowym w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oraz reprezentowała te podmioty przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Ponadto

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jest także stypendystką International Business and Trade Summer Law Program in Cracow organizowanego przez The Catholic University of America w Washington DC, przy udziale Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Została także wyróżniona nagrodą za najlepiej napisaną pracę z dziedziny „Contract law” ufundowaną przez kancelarię JP Weber Sp. z o.o. we Wrocławiu. Przed dołączeniem do Rö, doświadczenie zdobywała w renomowanych Kancelariach w Warszawie i we Wrocławiu.

Języki:

angielski