Rö Orange solves disputes
DR JUSTYNA TOKARZEWSKA
DR JUSTYNA TOKARZEWSKAWspólnik, adwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Ma wieloletnią praktykę w reprezentowaniu klientów w skomplikowanych sporach gospodarczych, często o charakterze precedensowym, a także szczególnie bogate doświadczenie w sporach z zakresu outsourcingu bankowego, naruszeń patentów, praw autorskich i uczciwej konkurencji, m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa i reklamy. Reprezentuje m.in. jeden z największych banków na rynku polskim oraz producentów leków, wykorzystując szerokie doświadczenie w pierwszych w Polsce sporach patentowych. Prowadziła także szereg różnorodnych sporów korporacyjnych. Spektrum precedensowych spraw z jej udziałem obejmuje także takie sprawy jak pierwsze w Polsce procesy o zapłatę dotacji udzielonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej na koprodukcję międzynarodową („Pokłosie”) i reprezentowanie Piotra Uklańskiego w sprawach związanych z appropriation art.

Ponadto

Jej doświadczenie arbitrażowe obejmuje również pełnienie funkcji arbitra w SAKiG w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Jest częstym prelegentem na konferencjach, także międzynarodowych, poświęconych ochronie własności przemysłowej i uczciwej konkurencji. Prowadziła także szereg szkoleń branżowych z tego zakresu. Przed dołączeniem do Kancelarii zdobywała doświadczenie i praktykę w największej wówczas polskiej kancelarii oraz kancelarii międzynarodowej. W 2006 roku obroniła doktorat z zakresu własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej AIPPI. Legal 500 EMEA rekomenduje Justynę w dziedzinie rozwiązywania sporów sądowych.

Języki:

angielski