Rö Orange solves disputes
JOANNA PIECHOWIAK
JOANNA PIECHOWIAKRadca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Prowadzi postępowania sądowe i arbitrażowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie także w obsłudze postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. W kancelarii Rö specjalizuje się przede wszystkim w sprawach związanych z wykonaniem kontraktów budowlanych oraz realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Obsługuje spory dotyczące realizacji zabezpieczenia umów w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Pracowała między innymi przy wielowątkowym postępowaniu dotyczącym rozwiązania umowy oraz egzekucji zwrotu dofinansowania udzielonego na potrzeby realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Była też zaangażowana w prowadzenie procesu dotyczącego dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. regresu ubezpieczeniowego dla klienta z branży ubezpieczeniowej. Wspierała zespół kancelarii w ramach obsługi postępowania grupowego dla spółki motoryzacyjnej, który został zakończony prawomocnym odrzuceniem pozwu skierowanego przeciwko klientowi kancelarii Rö.

Ponadto

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2014 roku uczestniczyła w rocznej wymianie międzynarodowej na Universidad de Barcelona w Hiszpanii, podczas której ukończyła szkolenie obejmujące wstęp do kluczowych zagadnień prawa hiszpańskiego. W toku studiów zrealizowała również kurs prawa amerykańskiego organizowany w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie. W 2015 roku obroniła pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Barty na temat prawnych aspektów parodii znaku towarowego. W 2018 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od początku swojej drogi zawodowej współpracuje z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w rozwiązywaniu sporów. Z kancelarią Rö związana jest od 2016 roku.

Języki:

angielskihiszpański