Rö Orange solves disputes
GRZEGORZ OSTASZEWSKI
GRZEGORZ OSTASZEWSKIAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

W swojej praktyce koncentruje się na prowadzeniu postępowań gospodarczych, cywilnych oraz arbitrażowych w kraju i za granicą. Pracuje przy obsłudze procesowej podmiotów, m.in. z branży budowlanej oraz sektora bankowego. Posiada doświadczenie w zakresie sporów na tle umów agencyjnych zawartych w ramach outsourcingu bankowego. Doradza w sporach związanych z dochodzeniem należności powstałych w toku realizacji inwestycji budowlanych. Obsługiwał kompleksowo jeden z większych podmiotów działających na rynku nieruchomości. Brał udział w międzynarodowym arbitrażu doradzając w zakresie aktualnych oraz historycznych regulacji dotyczących obywatelstwa polskiego w celu umożliwienia powołania się przez jedną ze stron sporu na umowę o ochronie wzajemnych inwestycji zawartą pomiędzy Polską i Egiptem. Reprezentuje także jeden z organów Unii Europejskiej w sporach pracowniczych przed sądami krajowymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto

Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata od 2015 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku, a w latach 2009-2010 studiował w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie zdobył wiedzę w zakresie angielskiego prawa spółek i nieruchomości. Z kancelarią Rö związany jest od 2012 roku. Wcześniej doświadczenie zdobywał w kancelariach polskich oraz międzynarodowych, a ponadto w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie prezydencji Polski w Radzie UE.

Języki:

angielskifrancuski