Rö Orange solves disputes
DOMINIKA KASZYŃSKA
DOMINIKA KASZYŃSKAAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Koncentruje się na doradztwie i prowadzeniu skomplikowanych postępowań gospodarczych i cywilnych. Pracuje przy obsłudze procesowej podmiotów z sektora bankowego, w szczególności w zakresie sporów na tle umów agencyjnych zawartych w ramach outsourcingu bankowego. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności za szkody osobiste i majątkowe. Doradzała również w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów na rynku usług finansowych, w tym kredytów powiązanych z walutą obcą.

Ponadto

Dominika uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata w 2018 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Do zespołu Rö dołączyła w kwietniu 2021 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w jednej z warszawskich kancelarii.

Języki:

angielski