Rö Orange solves disputes
BARTOSZ PIECHOTA
BARTOSZ PIECHOTAWSPÓLNIK ZAŁOŻYCIEL, ADWOKAT
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest uznanym praktykiem w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych toczonych przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, również pełniąc funkcję członka rad nadzorczych największych polskich spółek, takich jak PLL LOT i KGHM. W ostatnim czasie reprezentuje m.in. Agencję Rozwoju Przemysłu, jako wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Grupy Kapitałowej HAWE (wierzytelność o wartości 80 mln zł). Reprezentował jeden z wiodących polskich banków w sprawie restrukturyzacji wierzytelności o wartości ok. 200 mln zł.

Ponadto

W 2015 roku Bartosz Piechota pełnił funkcję Central European Liaison Officer, Insolvency Section przy IBA, jest autorem publikacji oraz częstym prelegentem na konferencjach obejmujących problematykę rozwiązywania sporów, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku, jako prawnik w polskim biurze wiodącej amerykańskiej kancelarii. Następnie był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu w największej wówczas polskiej kancelarii prawnej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada też dyplom Legal Studies, Cardiff University Law School. Ukończył Studia prawa amerykańskiego, University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cross-Border Dispute Resolution Program, Lex Mundi Institute (USA). Legal 500 EMEA 2017 i 2018 rekomenduje Bartosza w dziedzinie rozwiązywania sporów sądowych jako prawnika, który „proponuje nieortodoksyjne rozwiązania”. Ponadto w 2013 roku został nagrodzony w rankingu „Rising Star” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.

Języki:

angielski