Rö Orange solves disputes
ANNA LESZCZYŃSKA-FILIPOWICZ
ANNA LESZCZYŃSKA-FILIPOWICZAdwokat
vCardphone
Przede wszystkim

Specjalizuje się w sporach w sprawach cywilnych i gospodarczych rozpatrywanych zarówno przez sądy powszechne, jak i arbitrażowe. Ma doświadczenie w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym oraz w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Reprezentuje Volkswagen AG w precedensowym postępowaniu grupowym w Polsce. Doradza w bieżącej działalności dużej spółce wynajmującej powierzchnie komercyjne oraz reprezentuje ją w sporach. Wspierała klientów m.in. w sporach budowlanych (w tym odnoszących się do rozliczania kontraktów budowlanych opartych na warunkach kontraktowych FIDIC), w skomplikowanych sporach infrastrukturalnych, w sporach w obszarze nieuczciwej konkurencji, a także w sprawach karnych. Była członkiem zespołu reprezentującego Polskę w dwóch postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie Dodatkowego Ułatwienia ICSID, wszczętych przez amerykańskich inwestorów w związku z niepowodzeniem budowy zakładu frakcjonowania osocza oraz w związku z działaniem organów podatkowych.

Ponadto

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2017 roku adwokatem. Ukończyła prawo i europeistykę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kancelarią Rö związana jest od 2018 roku. W latach 2011-2017 była członkiem działów rozwiązywania sporów w warszawskich biurach dwóch międzynarodowych kancelarii.

Języki:

angielskifrancuski