Rö Orange solves disputes
AGATA TAUSZYŃSKA
AGATA TAUSZYŃSKAAsystentka
vCardphone

Jest asystentką w kancelarii Rö. Przed podjęciem współpracy z kancelarią, pracowała jako asystentka kierownika produkcji, biorąc udział w procesach produkcyjnych programów i filmów dokumentalnych. Współpracowała również z zagranicznymi kanałami informacyjnymi. Agata ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie SWPS. Włada językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym hiszpańskim.