Rö Orange solves disputes
ADA SZCZEPANKOWSKA-SZYSZKA
ADA SZCZEPANKOWSKA-SZYSZKARadca prawny
vCardphone
Przede wszystkim

Koncentruje się na doradztwie i prowadzeniu skomplikowanych postępowań gospodarczych, cywilnych oraz arbitrażowych. Posiada doświadczenie obejmujące w szczególności wielowątkowe spory korporacyjne, spory z sektora bankowego, m.in. na tle umów agencyjnych zawartych w ramach outsourcingu bankowego, spory z branży budowlanej i sprawy karne. Doradzała również w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Ma cenne doświadczenie procesowe, wynikające z pełnionej wcześniej funkcji sędziego sądu rejonowego w apelacji warszawskiej. W trakcie swojej praktyki orzeczniczej rozstrzygała przede wszystkim sprawy cywilne, w szczególności odszkodowawcze (m.in. dot. odszkodowań za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne czy zmarnowany urlop), spory dotyczące umów, w tym umów bankowych (zawieranie i wykonywanie umów, abuzywność postanowień) oraz sprawy dotyczące nieruchomości (działalność deweloperska, obrót nieruchomościami).

Ponadto

Ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, którą wielokrotnie z sukcesami reprezentowała na arenie międzynarodowej. Od 2018 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2009 roku, na tej samej uczelni, obroniła pracę magisterską z zakresu prawa reklamy pod kierownictwem prof. dr hab. E. Nowińskiej. Przed dołączeniem do zespołu Rö, zdobywała praktykę w kancelariach polskich i dużej kancelarii międzynarodowej.

Języki:

angielski